Arii de practică


Codrean, Iusco și Asociații  oferă clienților săi servicii juridice în cele mai importante domenii ale dreptului având ca scop final permanenta protecție a drepturilor și intereselor acestora în contextul unei deosebite complexități a mediului de afaceri și sistemului legislativ.
 


 

Comercial

 

Codrean, Iusco și Asociații  are experiența și resursele necesare pentru a acorda clientilor săi consultanță și asistență juridică în vederea elaborării, negocierii și executării unei largi varietăți de contracte precum cele de furnizare servicii, distribuție, leasing financiar și operațional, agentie, asociere în participațiune, consultanță, etc.

Scopul nostru este sa obținem garanții ferme de executare a obligațiilor din partea cocontractanților pentru ca afacerea clienților noștri să nu sufere din cauza eventualei nerespectări a angajamentelor acestora. Din acest motiv, înainte de încheierea oricărui contract, efectuăm toate demersurile necesare pentru a ne asigura de bunul-renume și, mai important, de solvabilitatea potențialilor parteneri ai clienților noștri.Corporativ


Echipa noastră supraveghează și oferă consultanță în privința înființării și transformării companiilor, indiferent de forma de societate comercială aleasă și asigură elaborarea statutelor acestora precum și verificarea respectării lor în desfasurarea activităților comerciale.


De asemenea, depunem toate eforturile să asigurăm conformarea clienților noștri la dispozițiile legale privind evidențele societății, convocarea și desfășurarea adunărilor acționarilor sau asociaților, dar și în privința transferurilor de acțiuni sau părți sociale sau numirii și revocării a conducerii companiilor.


 

Fiscal

 

Avocații nostri vă pot oferi soluții legale privind maximizarea investițiilor și diminuarea taxelor aferente societăților comerciale, asigurându-vă consultanță în ceea ce priveste TVA-ul, impozitul pe profit și venit, noile impozite pe tranzacții imobiliare și pe capital, dar și în privința controalelor financiare și litigiilor cu autoritățile fiscale.Achiziții publice


Oferim clientilor noștri asistență privind încheierea și executarea contractelor de achiziții publice, inclusiv consultanță referitoare la eligibilitatea acestora, la redactarea documentației și a ofertei, reprezentare în fața instituțiilor statului implicate în proces precum și exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, în situația unei soluții nefavorabile.


 

Administrativ

 

Ne asistăm clienții în raporturile acestora cu autoritățile locale și centrale și, atunci când interesele acestora sunt lezate printr-un act al puterii executive, ne ocupam de redactarea și susținerea acțiunilor în contencios administrativ..Raporturi de muncă


Codrean, Iusco și Asociații  oferă consultanță companiilor în privința tuturor aspectelor referitoare la raporturile de muncă, inclusiv încheierea contractelor individuale și colective de muncă, supravegherea executării acestora, constatarea și sancționarea abaterilor disciplinare, redactarea de clauze de loialitate, de neconcurenșă sau de confidențialitate, dar și concedierea individuală sau colectivă a angajatilor.


Suntem în măsură să ne asistăm sau să ne reprezentăm clienții în fața instanțelor de judecată în situația apariției unor litigii de muncă, fiind pe deplin familiarizați cu aceste proceduri speciale.


 

Recuperare creanțe

 

Societatea noastră oferă clienților săi soluții eficiente pentru recuperarea cât mai rapidă a sumelor datorate de debitorii acestora, de la cele extrajudiciare (negociere, mediere, compensari, etc.) și până la executarea silită, recurgând la nevoie și la procedurile urgente în fața instanței de judecată.Penal


Oferim clienților noștri asistare reprezentare în faza de urmărire penală, în primă instanţă şi în căi de atac; asistare și/sau reprezentare în procedura plângerii împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecată); asistare în cadrul propunerii de luare a unei măsuri preventive ( control judiciar, control judiciar pe cauțiune, arest la domiciliu,arestare preventivă),  redactarea de plângeri penale; asistare și/sau reprezentare în orice alte proceduri în materie penală.


 

Proprietate imobiliară

 

Ne asistăm clienții în domeniul imobiliar, în ceea ce privește transferurile de proprietate, concesionări, închirieri și subînchirieri, arendare, etc., luând asupra noastră verificarea situației juridice a imobilelor, redactarea contractelor, asistarea în fața autorităților publice și a birourilor notariale, precum și efectuarea operațiunilor de cadastru și publicitate imobiliară.Legislația sănătății, malpraxis


Într-o perpetuă ascensiune și dezvoltare, domeniul dreptului sănătății este inclus în expertiza avocaților noștri, atât în sectorul public cât și în cel privat. Oferim consultanță atât medicilor și  pacienților, precum și producătorilor si distribuitorilor de medicamente dar si societăților specializate in servicii medicale sau aparatura medicala, in activitatea curenta dar si in legătura cu operațiuni complexe de organizare la nivel corporativ.


 

Mediere

 

Pentru a evita birocrația și întârzierile inutile asociate proceselor, ne încurajăm clienții să apeleze la metode alternative de soluționare a litigiilor și suntem pregătiți să negociem soluții favorabile acestora pe calea procedurii medieriiLitigii în instanță


Avem experiența și cunoștințele necesare în materia dreptului procesual pentru a asigura o reprezentare cât mai eficientă a clienților noștri în fața tuturor instanțelor de judecată, în litigii civile, comerciale, administrative, fiscale, penale, de dreptul muncii si asigurarilor sociale, malpraxis ș.a.